Slovakia

SKYNET WORLDWIDE EXPRESS, s.r.o.
Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava

IČO: 35 884 550
DIČ: 2021823518
IČ DPH: SK2021823518
Zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel Sro, vložka 31592/B

Bank: Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Bank account: 2621835333/1100
IBAN: SK86 1100 0000 0026 2183 5333
BIC/SWIFT code: TATRSKBX

Phone: +421 – 2 – 4363 8888 (Monday – Friday 09:00-17:00)
Fax: +421 – 2 – 4363 8887
Hotline: +421 911 888 818 (NONSTOP)
e-mail: info@skynet.sk
web: www.skynet.sk