Správa o vyhodnotení podaných reklamácií za rok 2016

Na základe toho, že spoločnosť SKYNET WORLDWIDE EXPRESS s.r.o. je poskytovateľom poštových služieb, je povinná viesť evidenciu o podaných reklamáciách, o ich obsahu a spôsobe vybavenia.

V roku 2016 spoločnosť SKYNET WORLDWIDE EXPRESS s.r.o. zaznamenala celkovo 3 reklamácie.

Spoločnosť SKYNET WORLDWIDE EXPRESS s.r.o. zaevidovala písomne každú jednu reklamáciu a snažila sa svojim konaním eliminovať nárast reklamácií. Každá reklamácia bola vyriešená k spokojnosti našich klientov a boli z nej vyvodené závery s cieľom, aby sa reklamácie podobného druhu už v budúcnosti neopakovali.