Kontakt

SKYNET WORLDWIDE EXPRESS, s.r.o.
Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava

IČO: 35 884 550
DIČ: 2021823518
IČ DPH: SK2021823518
Zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel Sro, vložka 31592/B

Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Bankový účet: 2621835333/1100
IBAN: SK86 1100 0000 0026 2183 5333
BIC/SWIFT kód: TATRSKBX

Telefón: 02 / 4363 8888 (v pracovné dni 09:00-17:00)
Fax: 02/ 4363 8887
Hotline: 0911 888 818 (nepretržite)
e-mail: info@skynet.sk
web: www.skynet.sk