O SkyNet-e

Prehľad:

História

SkyNet Worldwide Express začal svoje služby poskytovať v roku 1972 v USA. Vďaka pochopeniu potrieb zákazníkov a v reakcii na zmeny trhu sme sa stali najväčšou samostatne vlastnenou expresnou sieťou na svete, poskytujúc flexibilné a spoľahlivé door-to-door ...

Naša vízia

Spoločne tvoríme najrozsiahlejšiu a najflexibilnejšiu celosvetovú sieť, poskytujúcu expresné služby po celom svete. S víziou ďalšieho obchodného rastu, SkyNet Worldwide Express trvale usiluje o zlepšenie svojich poskytovaných služieb stimulovaním jeho skúsených a...

Naše hodnoty

SkyNet Worldwide Express prevádzkové činnosti sa odvíjajú od inovácií, integrity a kvalitných služieb. Naši ľudia sú pevne presvedčení o význame jemnejšieho súboru hodnôt záväzku odhodlania a porozumenia, kde naša kvalifikovanosť, aktívnosť, orientácia...

Naše poslanie

SkyNet Worldwide Express je sieť nezávisle vlastnená podnikateľmi. Naša práca je založená na rozvíjaní širokej škály služieb v rámci expresného, poštového a nákladového priemyslu, aby podporovala domáce a medzinárodné podnikanie a obchodovanie našich ...