Doplnkové služby

Stručná charakteristika jednotlivých produktov:

Balenie zásielok

Pre prepravu zásielok vám ponúkame obaly SkyNet, ktoré bezplatne získate u našich kuriérov. Aby sme doručili vašu zásielku v poriadku a včas, je nutné ju kvalitne zabaliť: používajte obaly zodpovedajúcej veľkosti a pevnosti každú časť zásielky zaba...

Colno-deklarantské služby

Pri importe vám zabezpečíme colné prejednanie zásielky do colného režimu „voľný obeh“. Pri exporte vám zabezpečíme colné prejednanie zásielky do colného režimu „vývoz“. Najmä pri exportných zásielkach s hodnotou vyššou ako 1000€ je nutné vystaviť .Je...

Poistenie zásielky

Ponúkame vám možnosť poistiť si vašu zásielku proti poškodeniu alebo strate. Poistenie si môžete objednať pri telefonickej objednávke alebo priamo u kuriéra. Všetky zásielky v rámci Slovenska sú aicky poistené do 165,97€. Výška poplatku za pois...