Naša vízia

Spoločne tvoríme najrozsiahlejšiu a najflexibilnejšiu celosvetovú sieť, poskytujúcu expresné služby po celom svete. S víziou ďalšieho obchodného rastu, SkyNet Worldwide Express trvale usiluje o zlepšenie svojich poskytovaných služieb stimulovaním jeho skúsených a diverzifikovaných pracovných síl pre pridanie ďalšieho úsilia v každodenných povinnostiach, čo posilní našu pozíciu, podporí dobré pracovné vzťahy a rešpektovanie životného prostredia, v ktorom žijeme.