Palivový príplatok

Spoločnosť SKYNET WORLDWIDE EXPRESS s.r.o. sa rozhodla pre pretrvávajúce zvyšovanie cien pohonných hmôt zaviesť s účinnosťou od 1.7.2008 Palivový príplatok.

Palivový príplatok na mesiac november 2018 je vo výške 19,5%.

Príplatok je založený na cene paliva U.S. Golf Coast-index of Kerosine type Jet Fuel (link: http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm).

Index bude aplikovaný s mesačným odstupom. Index ceny paliva v máji 2008 sa uverejňuje v júni 2008 a slúži na určenie palivového príplatku na mesiac júl 2008.

Palivový príplatok bude upravovaný každý mesiac a to od prvého dňa v mesiaci.

SKYNETWORLDWIDE EXPRESS s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu indexu palivového príplatku s alebo bez upozornenia.

Minimálne Ale menej ako Príplatok
$0,00  $0,30 0,00%
$0,30  $0,60 0,50%
$0,60  $0,64 1,00%
$0,64  $0,68 1,50%
$0,68  $0,72 2,00%
$0,72  $0,76 2,50%
$0,76  $0,80 3,00%
$0,80  $0,84 3,50%
$0,84  $0,88 4,00%
$0,88  $0,92 4,50%
$0,92  $0,97 5,00%
$0,97  $1,02 5,50%
$1,02  $1,07 6,00%
$1,07  $1,12 6,50%
$1,12  $1,17 7,00%
$1,17  $1,23 7,50%
$1,23  $1,29 8,00%
$1,29  $1,35 8,50%
$1,35  $1,41 9,00%
$1,41  $1,47 9,50%
$1,47  $1,54 10,00%
$1,54  $1,61 10,50%
$1,61  $1,69 11,00%
$1,69  $1,78 11,50%
$1,78  $1,87 12,00%
$1,87  $1,98 12,50%
$1,98  $2,08 13,00%
$2,08  $2,18 13,50%
$2,18  $2,29 14,00%
$2,29  $2,40 14,50%
$2,40  $2,52 15,00%
$2,52  $2,65 15,50%
$2,65  $2,76 16,00%
$2,76  $2,89 16,50%
$2,89  $3,01 17,00%
$3,01  $3,12 17,50%
$3,12  $3,25 18,00%
$3,25  $3,39 18,50%
$3,39  $3,53 19,00%
$3,53  $3,68 19,50%
$3,68  $3,83 20,00%
$3,83  $3,95 20,50%
$3,95  $4,10 21,00%
$4,10  $4,24 21,50%
$4,24  $4,39 22,00%
$4,39  $4,55 22,50%
$4,55  $4,71 23,00%
$4,71  $4,86 23,50%