Balenie zásielok

Pre prepravu zásielok vám ponúkame obaly SkyNet, ktoré bezplatne získate u našich kuriérov. Aby sme doručili vašu zásielku v poriadku a včas, je nutné ju kvalitne zabaliť:

  • používajte obaly zodpovedajúcej veľkosti a pevnosti
  • každú časť zásielky zabaľte samostatne a zaistite proti pohybu vo vnútri obalu
  • krehké predmety baľte do hrubej vrstvy vnútorného obalu
  • pri preprave tekutín, ktoré sú z bežnej leteckej prepravy vylúčené, sa ubezpečte, že sú zabezpečené proti otvoreniu, rozliatiu a presiaknutiu a vopred sa informujte o možnostiach prepravy