Colno-deklarantské služby

Pri importe vám zabezpečíme colné prejednanie zásielky do colného režimu „voľný obeh“. Pri exporte vám zabezpečíme colné prejednanie zásielky do colného režimu „vývoz“. Najmä pri exportných zásielkach s hodnotou vyššou ako 1000€ je nutné vystaviť .Jednotný colný doklad (JCD) k čomu budeme od vás potrebovať vaše EORI číslo, Komisionársku zmluvu, kópiu Výpisu z obchodného registra a kópiu Osvedčenia o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla.