Exportné expresné služby

Stručná charakteristika jednotlivých produktov:

SkyDocs

Expresná preprava dokumentov zo Slovenska do zahraničia Maximálna hmotnosť zásielky je 2,5 kg Dokumentom sa rozumie každá dokumentová zásielka, ktorá nemá komerčný charakter a podľa legislatívy krajiny určenia nepodlieha colnému konaniu....

SkyEnvelope

Expresná preprava dokumentov rozmerov A4 do zahraničia Maximálna hmotnosť zásielky vrátane obálky je 0,2 kg Dokumentom sa rozumie každá dokumentová zásielka, ktorá nemá komerčný charakter a podľa legislatívy krajiny určenia nepodlieha colném...

SkyExpress

Expresná preprava zásielok tovaru (vzorky, výrobky a pod.) zo Slovenska do zahraničia Maximálna hmotnosť zásielky je 69 kg (viac balíkov spolu) Maximálna hmotnosť jedného balíka je 30 kg Tovarom sa rozumie každá zásielka, ktorá nie je d...

SkyFreight

Expresná preprava ťažkých alebo rozmerných zásielok tovaru zo Slovenska do zahraničia Hmotnosť zásielky je od 70 do 1000 kg