SkyExpress

  • Expresná preprava zásielok tovaru (vzorky, výrobky a pod.) zo Slovenska do zahraničia
  • Maximálna hmotnosť zásielky je 69 kg (viac balíkov spolu)
  • Maximálna hmotnosť jedného balíka je 30 kg

Tovarom sa rozumie každá zásielka, ktorá nie je dokumentom a má podľa legislatívy krajiny určenia komerčný charakter alebo colnou hodnotou prevyšuje stanovený limit a podlieha tak colnému konaniu. K tovarovej zásielke musí byť priložená komerčná alebo proforma faktúra.