SkyEnvelope

  • Expresná preprava dokumentov rozmerov A4 do zahraničia
  • Maximálna hmotnosť zásielky vrátane obálky je 0,2 kg

Dokumentom sa rozumie každá dokumentová zásielka, ktorá nemá komerčný charakter a podľa legislatívy krajiny určenia nepodlieha colnému konaniu.