SkyDocs

  • Expresná preprava dokumentov zo Slovenska do zahraničia
  • Maximálna hmotnosť zásielky je 2,5 kg

Dokumentom sa rozumie každá dokumentová zásielka, ktorá nemá komerčný charakter a podľa legislatívy krajiny určenia nepodlieha colnému konaniu.